Istniejemy po to, żeby rozpoznawać, rozwijać i zaspokajać potrzeby czytelnicze, informacyjne, edukacyjne i kulturalne społeczności lokalnej, a także po to, aby integrować nasze środowisko oraz pobudzać do samorealizacji i rozwoju.

Ważnym zadaniem naszej misji jest także edukacja i przygotowanie małych dzieci do bardzo wczesnych kontaktów z książką i biblioteką.

Misją naszej Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.

Dążymy do tego, aby w przyszłości nasza Biblioteka stała się nowoczesnym centrum informacji, wiedzy i kultury łączącym elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej.