Stan przygotowania Gminy Paczków do prewencyjnej dystrybucji tabletek jodowych.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Paczków jest przygotowana do prewencyjnej dystrybucji tabletek jodowych. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w dziewiętnastu punktach rozmieszczonych na terenie gminy Paczków.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych, a dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PROFILAKTYKA :

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

-dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

-dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)

-dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)

-noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)

-kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tabletki dla dzieci wydawane będą tylko rodzicom, lub opiekunom prawnym dzieci.

Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Paczków podane są w tabeli zamieszczonej w galerii zdjęć.